slide3
KENTSEL
DÖNÜŞÜM
KREDİLENDİRME
slide4
PROJELENDİRME
HİZMETLERİ
slide7
DEPREM
RİSK
RAPORU
slide6
KENTSEL
DÖNÜŞÜM
İŞLEMLERİ
slide2
KENTSEL
DÖNÜŞÜM
HUKUK
slide1
KENTSEL
DÖNÜŞÜM
DANIŞMANLIK
<< >>
Artı Kentsel Dönüşüm Ofisi
Son Haberler

Kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımı ve kentsel dönüşüm kredisi daire başı üst limitleri belli oldu.

Devamını oku...Kentsel dönüşüm yasasının getirdiği avantajlardan yararlanmak için öncelikle yapılması gerekenler nelerdir?

 Devamını oku...

 


Tüm Haberler 

Bağlantılar

   

Antik Proje, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapıların tespiti için yetki verilen özel kuruluştur.

Devamını oku...  

admin

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir.

 • Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını, yardım süresi ise, 18 ayı geçemez.
 • Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.
 • Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilir.

Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilir.

Kira yardımı başvuruları;

 • Uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu belgesine istinaden ilgili kuruma,
 • Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu belgesine istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğe yapılır.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılacak kira yardımları;

 •  Uygulama alanında kira yardımı talebinin uygulamayı yapan İdare veya TOKİ’ce uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek üzere İdare veya TOKİ’nin hesabına,
 • Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.

Atılacak Adımlar

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNUNDAN YARARLANMAK İÇİN ATILACAK  ADIMLAR

Merhaba ile başlayan sürecimiz

1-DEPREM RİSK RAPORU HAZIRLANMASI.

Kanundan yararlanmak için öncelikle T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilmiş kuruluş tarafından hazırlanacak bir raporunuzun olması gerekiyor.Kuruluşumuz bakanlıkça lisanslandırılmış,bu konuda uzman ve yetkili kuruluştur.

2-TEKNİK İNCELEME VE ANALİZLERİN YAPILMASI.

Kuruluşumuz uzman kadrosu ile binanızın her türlü inceleme ve analizlerini bakanlığın belirlediği standartlarda yapmaktadır.Zemin etüdü, her kattan üç yerde alınacak karot beton numuneleri, demir  okumaları,üç boyutlu bina raporunun bilgisayar ortamında hazırlanması işlemi yapıp ,sonucu ”Deprem Risk Raporu” olarak  oluşturur..

3-DEPREM RİSK RAPORUNUN ONAYLANMASI.

Hazırladığımız Deprem Risk Raporu’nu yetkili kuruluş olarak sizin adınıza T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl kentsel Dönüşüm müdürlüğüne  onaylanması için  sunarız.

4-TAPUYA BİLDİRİM.

T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayladığı rapor doğrultusunda tapuya yazı yazarak şerh düşer.

5-ORTAK KAT PROTOKOLUNUN HAZIRLANMASI.

Binada kat maliklerinin sahip oldukları alan itibarıyla üçte ikisinin onayı ile hazırlanacak bina ortak kat protokolü konusunda uzman hukuk kuruluşumuz size yardımcı olacaktır.

6-PROTOKOLUN İL KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULMASI.

Bina sahiplerince imzalanan Bina ortak kat protokolü gerekli işlemlerin başlayabilmesi için İl kentsel Dönüşüm müdürlüğüne sunularak sonuçlandırılacaktır.

7-KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ BAŞVURUSU.

Kentsel dönüşüm kredisi için T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile anlaşması bulunan bankalardan uygun görüleni ile kredi anlaşması yapılır.

8-KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI.

T.C.Çevre ve Şehircilik bakanlığı yayınladığı tebliğde dönüşüm sürecine girmiş binalarda oturan mülk sahipleri için kira yardımını belli koşullarda hibe olarak yapmaktadır.

9-BELEDİYEDEN RUHSAT ALINMASI.

Binanızın inşaası ya da güçlendirilmesi ile ilgili projeler hazırlanıp tarafınızdan kabul görüp onaylanmasının ardından ilgili ilçe belediyesine başvurularak ruhsat alınır.

10-İNŞAAT ŞİRKETİ  /MÜTEAHHİT  ile SÖZLEŞME İMZALANMASI.

Binanızın güçlendirilmesi /,yenilenmesi ,yeniden inşa edilmesi ile ilgili şirketle sözleşme imzalanması gerekmektedir.Kuruluşumuz bu konuda size her türlü desteği vermektedir.

11-İSKANIN ALINMASI

Yapım aşamasının ardından binanın ilgili belediyeden İskanının alınması ile süreç tamalanmaktadır.

Atacağınız 11 adımın her aşamasında kuruluşumuzun uzman kadrosu  tarafından tüm işlemleriniz takip edilmekte, yerine getirilmekte,GÜLE GÜLE OTURUN diyerek  tüm işlemleriniz bitirilmektedir.

Teknik Çalışmalar

Deprem risk raporu hazırlamak için yapılacak teknik çalışmalar;

 

Kuruluşumuza  gerekli evraklarla başvurulmasından itibaren

a- Binanıza ait projeler incelenerek  uygulamalar yerinde tespit edilecektir,

b-Mevcut bir proje bulunamıyorsa binanın  taşıyıcı sistem röleve projesinin lisanslı kuruluşumuzca hazırlanması,

c-Binanın  beton dayanıklılığının ölçülmesi için karot ile numune alınması ,

d-Çeşitli teknik analizlerden ve testlerle binanın  beton dayanıklılığının ölçülerek raporunun  yetkili  yapı analiz labratuarlarında hazırlanması,

e-Beton perde,kiriş ve kolonların sayıları ve donatı çaplarının  ölçülmesi ve tespiti,

f-Etriye sıklığının binanın perde, kiriş ve kolonlarında  rontgen ile tespit edilmesi,

g-Bina zemininden alınacak  örnekler ve testlerle  zemin etüd raporunun hazırlanması,

h- Bina deprem performansının belirlenmesi için  binanın taşıyıcı sistemlerinin  dinamik hesaplarını çıkartıp  üç boyutlu modelini bilgisayar ortamında hazırlamak,

ı-Elde edilen tüm veri ve buguların  bakanlık teslim formatına  ve yönetmelilere uygun olarak deprem risk raporunun hazırlanması

j-Deprem risk raporunun bir kopyasının size,diğer kopyasının ise bir üst yazı ile T.C.çevre ve Şehircilik bakanlığı il müdürlüğüne sizin adınıza  tarafımızdan sunulması

Danışmanlık

KENTSEL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK

Antik kentsel dönüşüm ofisi herbiri ayrı bir uzmanlık gerektiren konularda uzmanlaşmış gurup kuruluşlarıyla birlikte oluşturduğu çözüm ortaklığı konsorsiyumu kanalıyla Merhaba!! dediğiniz andan başlayıp güle güle oturun diyeceğimiz binanızın iskan belgesini alacağınız süreçte  her türlü ukuki,mali,teknik v,inşaat yapımı ve deneticim  ile müşavirlik hizmetleri konularında  tüm ayrıntılarına kadar sizin yanınızda, sizinle beraber hareket eden ,her aşamada sizi bilgilendiren ,T.C. Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş , sertifika sahibi uzman bir  kurulıuştur.

Verdiğimiz hizmetler nelerdir;

*Teknik elemanlarımız ve mühendislerimiz ile binanızda teknik inceleme yapmak

* Deprem Risk Raporunu hazırlayıp bir suretini size, bir suretini ise T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl müdürlüğüne iletmek.

*Raporun bakanlıkça onaylanmasını sağladıktan sonra hukuk servisimiz kanalıyla  kat malikleri-Bina sahiplerini bir araya getirerek ”Bina ortak karar protokolünü” hazırlanmasına yardımcı olmak.

*Bina ve daire sahiplerinin yararlanabileceği kira yardımı ve kentsel dönüşüm kredisi konusunda finans uzmanı çözüm ortaklarımızın katkısıyla ilgili bankalarla görüşmeleri yürütmek, hibe ve kira yardımlarından size en uygun koşullarda yararlanmanızı sağlamak.

*Hukuki olarak sözleşmelerin düzenlenmesinde hakkınızı  koruyucu şartları oluşturmak.

*Güçlendirme ya da yeniden yapım konularında ilgili belediyeden ruhsat izinlerinin çıkarılmasını,ilgili projelerin hazırlanması,ihale dosyasının hazırlanması,gerekli keşif ve maliyet  hesaplarının yapılması .

*İnşaatin her aşamasının denetlenmesi ve iskanın alınarak sürecin sonuçlandırılması

Referanslar

ANTİK PROJE AİT
BİTİRİLEN VE DEVAM EDİLEN İŞLERİN LİSTESİ

 • Beyaz Gül Kooperatifi, revizyon planı ve villa inşaatı                                          1990
 • Sincan Benzinliği, projesi ve inşaatı                                                                       1991
 • İncek Tek Sitesi, İhsan Narşap evi                                                                         1991
 • Bodrum Usuluk Koyu, 1000 yataklı turizm tesisi avan projeleri                           1992
 • Bodrum Usuluk Koyu, 1000 yataklı turizm tesisi mimari ve mühendislik

Uygulama ve detay projeleri                                                                             1993-95

 • Çengelköy Konut Kooperatifi, imar çalışmaları

1/5000 ve 1/1000 planları                                                                                  1995-96

 • Çengelköy Konut Kooperatifi, mimari ve mühendislik avan ve

Uygulama ve detay projeleri                                                                              1996-97

 • İncek Eğitim tesisleri ve spor kompleksi 1/200 ve 1/50

Uygulama ve detay projeleri                                                                          1998-2000

 • Çorlu Çevre Düzeni Planları                                                                                   2000
 • Çorlu Belediyesi Müşavirlik hizmeti                                                              2000-2005
 • Taşdelen Belediyesi, 1/1000 imar planı                                                          2003-2005
 • Taşdelen Belediyesi Müşavirlik hizmeti                                                         2003-2005
 • Beykoz Belediyesi Müşavirlik hizmeti                                                           2003-2005
 • Güven Sazak ve Ortakları, İmar Hukuku ile ilgili

Danışmalık ve davaları                                                                                   2000-2009

 • Bodrum Belediyesi, Mermeriş firması Haremten

1/5000 imar planı ve 1/1000 imar planı                                                          2007-2010

 • Bodrum Gümbet, 1/1000 imar planı                                                                       2009
 • Gölbaşı, Galip Kaya yaşlılar huzur evi                                                           2008-2010
 • Çeşme, İsmet Kalafatoğlu Arsası, 1/1000 ve 1/5000

İmar çalışmaları                                                                                              2010-2013

 • Bursa İlköğretim Okulu uygulama projesi                                                              2012

 

PLANEVİ TARAFINDAN BİTİRİLEN VE DEVAM EDİLEN İŞLER LİSTESİ

 

  İŞİN ADI Alan(ha) OnanmaYılı
1 1/100.000 Ölçekli Antalya-Burdur Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı 2.792.551 2008
2 1/25.000 Ölçekli Kargıcak (Alanya)                  İlave Çevre Düzeni Planı Revizyonu 3.328.400 2008
3 1/25.000 Ölçekli Karaman                                 Çevre Düzeni Planı 22.000 2012
4 1/100.000 Ölçekli                                           Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli                       Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı 3.706.500 2012
5 1/100.000 ÖlçekliMardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari                 Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı 3.328.400 2012
6 1/100.000 Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı Uyumlulaştırma Çalışması 2012
7 Demirtaş   (Alanya)  Belediyesi                          1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Devam
8 Payallar   (Alanya)  Belediyesi                           1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 2012

 

 

ŞÜKRAN TEZEL HUKUK BÜROSU
REFERANS KURULUŞLAR

 

1-      Kutlutaş Holding A.Ş ve bünyesindeki şirketler ( 1988-1990 )

  Sigortalı olarak hizmet verilmiştir.

2-      Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ( 1999-2009 )

          1999-2007 tarihleri arasında Hukuk Müşaviri,

2007-2010 tarihleri arasında Hukuk Baş Müşavirliği olarak görevini yürütmüştür

Bu süreçte Birlik bünyesindeki mevcut şirketlere hizmet verilmektedir.

 • Seyahat Acentaları ve Meslek Eğitim Hizmetleri A.Ş
 • Komer Kuşadası Kongre Merkezi A.Ş
 • Tursav Seyahat Acentaları Vakfı
 • Turser Sigorta Ltd. Şti.
 • Türsab Seyahat Acentaları Hizmetleri Tic. Ltd.Şti.

 

3-   ) 1- )  Global Blue Turistik Hizmetler A.Ş

2001 yılından bu yana sürdürülmektedir

 • ( Dünyada 37 ülkede faaliyet gösteren Tax-Free hizmetlerinde faaliyet gösteren

şirketin, Türkiye temsilciliğinin hukuk müşavirliği hizmetleri )

2- )  Universal Turizm Seyahat A.Ş

Ulusal ve uluslar arası seyahat acentalığı faaliyetleri yürütmektedir.

3- )  Mondeal Pazarlama A.Ş

Evian sularının distribütörlüğünü yapmaktadır.

4- )  Orbis Sigorta Ltd. Şti.

Sigorta hizmetleri acentesi olarak faaliyet göstermektedir.

Yukarıda sayılan  şirketler aynı bünye içerisinde faaliyet göstermektedirler.

4-  )  Bando Kayış San. Tic. ve A.Ş

4- )  Dalgakıran Kompresör Sanayi ve Tic. A.Ş ve bünyesindeki şirketler

( Otomotiv sektörü yedek parça olmak üzere sanayi makinaları ve yedek parça üreten

Şirkettir )

1992 yılından bu yana hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

5-      )  Bengisu İnşaat ve Taahhüt A.Ş

 • Çekmeköy ve Sancaktepe’de site inşaatı yapan bu firmanın,yönetim planı, kat

irtifak, kat mülkiyet, İmar hukuku ile ilgili her türlü hukuki faaliyetleri, kat karşılığın

inşaat sözleşmeleri, işbirlikçi, tedarikçi ve taşeronlarla sözleşmelerin yapılması,

alıcılar  ile alım-satım sözleşmesi, konuya ilişkin hukuki iş ve davalar.

 • Yapı Denetim Şirketlerine hizmet
 • Kooperatif mevzuatı ile ilgili davalar.

6-      )  ABS Atıksu Teknolojileri A.Ş ( Cardo Endüstri Mühendisleri A.Ş )

2009 yılında dosya başı iş olarak  hizmet verilmeye başlanmıştır.

6-  )  Demko Demirci Konservecilik A.Ş ve iştiraki diğer şirketler

1996- 2007 tarihleri arasında hukuk danışmanlığı yapılmaktadır.

Halen aile bünyesindeki işleri tarafımdan takip edilmektedir.

7-      )  Enka A.Ş bünyesinde kurulan Enka Okullarına 1999- 2003 yılları arasında hizmet

sunulmuş olup, vekalet hizmetinden istifa edilmiştir.

8- )  Elginkan Holding A.Ş bünyesinde; aynı bünyeye dışarıdan hizmet eden avukatlar ile birlikte  dosya esası hukuki hizmet verilmiştir.   ELMOR-ECA-MATEL- SEREL-VALF-VALFSAN-İLSAN-ASTEL gibi şirketlerinin özellikle iş davaları olmak üzere hukuki ihtilaflarına ilişkin avukatlık hizmeti, yazılı görüş talebi hususunda bilgi verilmiştir.

9- ) Yukarıdaki kuruluşlar haricinde pek çok özel ve tüzel kişiliğe ayrıca hukuksal hizmet verilmektedir.

 

DORUK MÜHENDİSLİK REFERANSLAR

 

1İŞİN ADI :Doka – Kaynak Atolye Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Yenidoğan

TOPLAM İNŞ.ALANI :498m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :1999

2

İŞİN ADI :Doka – Boyahane ve Kumlma Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Yenidoğan

TOPLAM İNŞ.ALANI :578m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :1999

3

İŞİN ADI :Doka – Büro Binası

HİZMET TÜRÜ :Mimari + Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Yenidoğan

TOPLAM İNŞ.ALANI :1018m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :1999

4

İŞİN ADI :Doka – Mekanik Atolye Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik – Çelik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Yenidoğan

TOPLAM İNŞ.ALANI :1190m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2000

5

İŞİN ADI :Doka – İmalathane Ek Tesis

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :Yenidoğan

TOPLAM İNŞ.ALANI :2100m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

6

İŞİN ADI :Ece San.Tic. – Fab Binası

HİZMET TÜRÜ :Mimari + Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :Samandıra

TOPLAM İNŞ.ALANI :2140m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :1999

7

İŞİN ADI :Teklas – Gebze Fab Takviye

HİZMET TÜRÜ :Statik Güçlendirme Projesi

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik Takviye

PROJE YERİ :Gebze

TOPLAM İNŞ.ALANI :8300m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :1999

8

İŞİN ADI :Teklas – AR-GE Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :GOSB

TOPLAM İNŞ.ALANI :1400m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :1999

9

İŞİN ADI :Özel Sezin Okulları – Lise Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme

PROJE YERİ :Çekmeköy

TOPLAM İNŞ.ALANI :4800m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :1999

10

İŞİN ADI :ISUZU Oto. A.Ş. – Depo Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Şekerpınar

TOPLAM İNŞ.ALANI :1000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2000

11

İŞİN ADI :Alfa Boya A.Ş. – Fabrika Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

 

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Gebze

TOPLAM İNŞ.ALANI :1250m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2000

12

İŞİN ADI :Oluşum – Torun Metal

HİZMET TÜRÜ :Mimari Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Şekerpınar

TOPLAM İNŞ.ALANI :1600m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2000

13

İŞİN ADI :Oluşum Akkar Silah – İdari Bina

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme

PROJE YERİ :Orhanlı

TOPLAM İNŞ.ALANI :300m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2002

14

İŞİN ADI :Oluşum Çağdaş Çorap

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme +Çelik

PROJE YERİ :İkitelli

TOPLAM İNŞ.ALANI :20000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2002

15

İŞİN ADI :Oluşum – Arbul Boya

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme

PROJE YERİ :Çorlu

TOPLAM İNŞ.ALANI :484m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2003

16

İŞİN ADI :Oluşum – Şafak Makine

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton + Çelik

PROJE YERİ :Düzce

TOPLAM İNŞ.ALANI :22750²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

17

İŞİN ADI :Niğbaş Hes Kablo – Fab. Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton + Çelik

PROJE YERİ :Kayseri

TOPLAM İNŞ.ALANI :2000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2001

18

İŞİN ADI :Niğbaş – Mustafa Üzümcü

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Ankara

TOPLAM İNŞ.ALANI :9600m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2001

19

İŞİN ADI :Niğbaş – Tümak İnşaat

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Ankara

TOPLAM İNŞ.ALANI :2400m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2001

20

İŞİN ADI :Niğbaş –Hes Kablo

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Karkas

PROJE YERİ :Kayseri

TOPLAM İNŞ.ALANI :2200m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2001

21

İŞİN ADI :Niğbaş – Bull İnşaat

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Karkas

PROJE YERİ :Konya

TOPLAM İNŞ.ALANI :4000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2002

22

İŞİN ADI :Niğbaş Uğur Proje

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Ankara

TOPLAM İNŞ.ALANI :13000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2003

23

İŞİN ADI :Niğbaş – 2M+Yakup İlhan

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Ankara

TOPLAM İNŞ.ALANI :3750m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

24

İŞİN ADI :Niğbaş – Simgesel Anıt

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Aksaray

TOPLAM İNŞ.ALANI :132m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

25

İŞİN ADI :Niğbaş – Form Metal

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Ankara

TOPLAM İNŞ.ALANI :5660m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

26

İŞİN ADI :Niğbaş – Işık Metal

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Ankara

TOPLAM İNŞ.ALANI :4162m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

27

İŞİN ADI :Niğbaş – Yiğit Akü

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Ankara

TOPLAM İNŞ.ALANI :20000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

28

İŞİN ADI :Niğbaş – Sedesan

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Ankara

TOPLAM İNŞ.ALANI :1700m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

29

İŞİN ADI :Cam Ocağı Vakfı – Yurt Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Ağva – Şile

TOPLAM İNŞ.ALANI :1500m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2001

30

İŞİN ADI :Kurukahveci Mehmet Efendi

HİZMET TÜRÜ :Mimari + Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme

PROJE YERİ :İstanbul

TOPLAM İNŞ.ALANI :1000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2001

31

İŞİN ADI :Anadolu Holding – İnönü İlkokul

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme

PROJE YERİ :İzmit

TOPLAM İNŞ.ALANI :3000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2000

32

İŞİN ADI :İshakol Boyaları – Depo Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Pendik

TOPLAM İNŞ.ALANI :650m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2001

33

İŞİN ADI :Rotopak – Shrink – Stretch Tes.

HİZMET TÜRÜ :Mimari + Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton + Çelik

PROJE YERİ :Gebze

TOPLAM İNŞ.ALANI :2600m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2002

34

İŞİN ADI :Üstay İnşaat – Poti Liman

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Gürcistan

TOPLAM İNŞ.ALANI :2000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2002

35

İŞİN ADI :Üstay İnşaat – Poti Dolum Tankları

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Gürcistan

TOPLAM İNŞ.ALANI :4000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2003

36

İŞİN ADI :Üstay – Haberleşme Kulesi

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :İstanbul

TOPLAM İNŞ.ALANI :36m

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2003

37

İŞİN ADI :İzocam – Fabrika Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Güçlendirme Projesi

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme

PROJE YERİ :Dilovası

TOPLAM İNŞ.ALANI :4000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2002

38

İŞİN ADI :İzocam – Rekü Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Dilovası

TOPLAM İNŞ.ALANI :800m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

39

İŞİN ADI :İzocam – Taşyünü Fırın

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Dilovası

TOPLAM İNŞ.ALANI :1200m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

40

İŞİN ADI :Doğal Kimya – Üretim Tesisi

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme – Çelik

PROJE YERİ :Gebze

TOPLAM İNŞ.ALANI :2200m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2002

41

İŞİN ADI :Doğal Kimya – Fabrika Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Gebze

TOPLAM İNŞ.ALANI :4000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2004

42

İŞİN ADI :Betek Boya – Boya Santral Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Gebze

TOPLAM İNŞ.ALANI :900m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2003

43

İŞİN ADI :Tekser – Köprü Geçişi

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Kayseri

TOPLAM İNŞ.ALANI :24m

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2003

44

İŞİN ADI :Kilim Grubu – Arıtma Tesisi

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme

PROJE YERİ :Edirne

TOPLAM İNŞ.ALANI :1000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2003

45

İŞİN ADI :Data Boya – Fabrika Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Güçlendirme Projesi

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik + Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Çorlu

TOPLAM İNŞ.ALANI :6000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2003

46

ŞİN ADI :İsko – Fabrika Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Güçlendirme projesi

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton + Çelik

PROJE YERİ :Çorlu

TOPLAM İNŞ.ALANI :13000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2003

47

İŞİN ADI :İsko – Tekstil Fabrikası

HİZMET TÜRÜ :Statik Güçlendirme Projesi

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton + Çelik

PROJE YERİ :İnegöl

TOPLAM İNŞ.ALANI :20000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

48

İŞİN ADI :British Petrol – Dolum Tesisi – Işıkkent

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Yarımca

TOPLAM İNŞ.ALANI :1200m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2004

49

İŞİN ADI :Oyak Konut – Renault – Mais Depo

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton + Çelik

PROJE YERİ :Bursa

TOPLAM İNŞ.ALANI :5600m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2004

50

İŞİN ADI :Oyak Konut – Omsan Depo

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Bursa

TOPLAM İNŞ.ALANI :6800m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2004

51

İŞİN ADI :Oyak Konut – Renault – Mais Depo

HİZMET TÜRÜ :Statik – Güçlendirme

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton + Çelik

PROJE YERİ :Bursa

TOPLAM İNŞ.ALANI :5600m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2004

52

İŞİN ADI :Oyak Konut – Depo ve Montaj Binaları

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Bursa

TOPLAM İNŞ.ALANI :6000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2005

53

İŞİN ADI :Eko Sistem – Zorlu Arıtma Tesisi

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme

PROJE YERİ :Çorlu

TOPLAM İNŞ.ALANI :2000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2004

54

İŞİN ADI :Cengiz Makine – Fabrika Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :Gebze

TOPLAM İNŞ.ALANI :11600m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2004

55

İŞİN ADI :Fırat Plastik – Depo Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton + Çelik

PROJE YERİ :Büyükçekmece

TOPLAM İNŞ.ALANI :18000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2004

56

İŞİN ADI :Fırat Plastik – Laboratuvar Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton + Çelik

PROJE YERİ :Büyükçekmece

TOPLAM İNŞ.ALANI :1600m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

57

İŞİN ADI :Fırat Plastik – Erzincan Hastn Ek Tesis

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme

PROJE YERİ :Erzincan

TOPLAM İNŞ.ALANI :7115m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

58

İŞİN ADI :Fırat Plastik – Makine Deposu

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Büyükçekmece

TOPLAM İNŞ.ALANI :950m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

59

İŞİN ADI :Fırat Plastik – Triplex

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton + Çelik

PROJE YERİ :Büyükçekmece

TOPLAM İNŞ.ALANI :1050m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

60

İŞİN ADI :Sistem Yapı Bursa Ayvalı Dere Köprüsü

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton Köprü

PROJE YERİ :Bursa

TOPLAM İNŞ.ALANI :20m

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2004

61

İŞİN ADI :Freysaş – Nasibe Aydın Okulu

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Ardgermeli Döşeme

PROJE YERİ :Ankara

TOPLAM İNŞ.ALANI :1540m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2004

62

İŞİN ADI :Eti Maden – Bandırma İlave Yatırım

Tesisi

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :Bandırma

TOPLAM İNŞ.ALANI :20000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2005

63

İŞİN ADI :Ost Olgun – Gübre Proses Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :İskenderun

TOPLAM İNŞ.ALANI :3000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2005

64

İŞİN ADI :Kraft Gıda – Kurtköy Üretim Tesisi

HİZMET TÜRÜ :Statik Güçlendirme Projesi

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Kurtköy

TOPLAM İNŞ.ALANI :10000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2005

65

İŞİN ADI :C-Mak Vinç Sanayi – Üretim Tesisi

HİZMET TÜRÜ :Mimari + Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik + Betonarme

PROJE YERİ :Adapazarı

TOPLAM İNŞ.ALANI :10000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2005

66

İŞİN ADI :Hasçelik – Haddehane – İdari Bina

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :Gebze

TOPLAM İNŞ.ALANI :22800m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

67

İŞİN ADI :Tasarım Mühendislik – İmalathane

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :Tuzla

TOPLAM İNŞ.ALANI :3000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

68

İŞİN ADI :Umo İnşaat – Akel Çelik Sundurma

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Bandırma

TOPLAM İNŞ.ALANI :630m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

69

İŞİN ADI :Umo İnşaat – LPG Tank Platformu

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Giresun

TOPLAM İNŞ.ALANI :3072m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

70

İŞİN ADI :Umo İnşaat – Bunker – Sundurma

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :Mısır

TOPLAM İNŞ.ALANI :350m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

71

İŞİN ADI :MTG Mühendislik – Pipe Bridge House

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik + Betonarme

PROJE YERİ :Tengiz / Kazakistan

TOPLAM İNŞ.ALANI :2000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

72

İŞİN ADI :Wurth – Depo – İdari Bina

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :Büyükçekmece

TOPLAM İNŞ.ALANI :7500m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

73

İŞİN ADI :Protem Metal – Perfetti Çelik Sundurma

Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Büyükçekmece

TOPLAM İNŞ.ALANI :824m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

74

İŞİN ADI :Bant Boru – Fabrika – İdari Bina

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :Gebze

TOPLAM İNŞ.ALANI :18.656,62m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

75

İŞİN ADI :Baytur – Astana Alışveriş Merkezi

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :Astana / Kazakistan

TOPLAM İNŞ.ALANI :42000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

76

İŞİN ADI :Print Center – Matbaa – Ofis Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme

PROJE YERİ :Kağıthane

TOPLAM İNŞ.ALANI :7.090,23m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

77

İŞİN ADI :Aygaz – İdari Bina

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme

PROJE YERİ :Diyarbakır

TOPLAM İNŞ.ALANI :6425m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

78

İŞİN ADI :Ase Plastik – İmalathane

HİZMET TÜRÜ :Statik Güçlendirme Projesi

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton + Çelik

PROJE YERİ :Gebze

TOPLAM İNŞ.ALANI :900m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2006

79

İŞİN ADI :Sandoz – Proses Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Tuzla

TOPLAM İNŞ.ALANI :500m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

80

İŞİN ADI :Ahmet Nihat Özsan – Ölçüm İstasyonu

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :İzmit

TOPLAM İNŞ.ALANI :12000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

81

İŞİN ADI :Ahmet Nihat Özsan – Depolama Tankları

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :İzmit

TOPLAM İNŞ.ALANI :12000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

82

İŞİN ADI :Sümer Plastik – Ambalaj Fabrikası

HİZMET TÜRÜ :Statik Güçlendirme Projesi

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton + Çelik

PROJE YERİ :Sultanbeyli

TOPLAM İNŞ.ALANI :7200m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

83

İŞİN ADI :Glaxosmithkline – Üretim Tesisleri

HİZMET TÜRÜ :Statik Güçlendirme Projesi

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Gebze

TOPLAM İNŞ.ALANI :5000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

84

İŞİN ADI :Yiğit Akü– Fabrika Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Ankara

TOPLAM İNŞ.ALANI :17,000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

85

İŞİN ADI :Fırat Plastik – Laboratuvar Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :B. Çekmece

TOPLAM İNŞ.ALANI :1,700m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

86

İŞİN ADI :Mersan Demir – İdari Bina + Depo

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :Dilovası

TOPLAM İNŞ.ALANI :5,150m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

87

İŞİN ADI :Doğu Galvaniz – İdari Bina + Depo

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :Gebze

TOPLAM İNŞ.ALANI :2,900m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2007

88

İŞİN ADI :Doka Endüstri – İdari Bina+İmalathane

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :Adapazarı 2. OSB

TOPLAM İNŞ.ALANI :20,000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2008

89

İŞİN ADI :PMI – Sertrans Lojistik Depo

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton + Çelik

PROJE YERİ :Hadımköy

TOPLAM İNŞ.ALANI :50,000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2008

90

İŞİN ADI :PMI – Metro Mamak GrossMarket

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton + Çelik

PROJE YERİ :Ankara

TOPLAM İNŞ.ALANI :12,000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2008

91

İŞİN ADI :Logiturc – Logipark Lojistik Depo

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Gebze

TOPLAM İNŞ.ALANI :140,000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2008

92

İŞİN ADI :Star Stroy – Feodosia Hotel

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :Ukrayna

TOPLAM İNŞ.ALANI :64,000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2008

93

İŞİN ADI :Cimpor – Yönetim Binası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme

PROJE YERİ :Ankara

TOPLAM İNŞ.ALANI :8,000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2008

94

İŞİN ADI :ERKO Şirketler Grubu – AVM-Rezidans

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :K.Bakkalköy

TOPLAM İNŞ.ALANI :225,000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2008-2009

95

İŞİN ADI :ERKO Şirketler Grubu – Otel

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :K.Bakkalköy

TOPLAM İNŞ.ALANI :21,520m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2008-2009

96

İŞİN ADI :ERKO Şirketler Grubu – Hastane

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Çelik

PROJE YERİ :K.Bakkalköy

TOPLAM İNŞ.ALANI :22,500m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2008-2009

97

İŞİN ADI :Selcen – Nilfer Çağlan Apt.

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme

PROJE YERİ :Cihangir

TOPLAM İNŞ.ALANI :1,650 m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2009

98

İŞİN ADI :Fırat Plastik – Boru Fabrikası

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton + Çelik

PROJE YERİ :B.Çekmece

TOPLAM İNŞ.ALANI :24,000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2009

99

İŞİN ADI :Sirkeci Grup – Otel

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme Güçlendirme

PROJE YERİ :Sirkeci

TOPLAM İNŞ.ALANI :1,850m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2009

100

İŞİN ADI :K.Kahveci Mehmet Ef. – Silo

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Dudullu

TOPLAM İNŞ.ALANI :1,200m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2009

101

İŞİN ADI :Doralp – Çelik Konstrüksiyon Tesisi

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik

PROJE YERİ :Dilovası

TOPLAM İNŞ.ALANI :12,300m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2010

102

İŞİN ADI :Niğbaş – Mustafa Üzümcü İlaç Depo

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Ankara

TOPLAM İNŞ.ALANI :5,000m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2010

103

İŞİN ADI :Enpro Mühendislik – Öğrenci Yurdu

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Bingöl

TOPLAM İNŞ.ALANI :5,800m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2010

104

İŞİN ADI :Fırat Plastik – Profil Depo Tesisi

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :B.Çekmece

TOPLAM İNŞ.ALANI :13,400m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2010

105

İŞİN ADI :Emek Gayrimenkul-Depo Tesisi

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Silivri

TOPLAM İNŞ.ALANI :36,100 m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2011

106

İŞİN ADI :Gebze Org. Modern Ambalaj-Üretim Tes.

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Gebze

TOPLAM İNŞ.ALANI :31,700 m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2011

107

İŞİN ADI :VestonBeyaz–Üretim Tes.

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Çerkezköy

TOPLAM İNŞ.ALANI :5,800 m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2011

108

İŞİN ADI :Ortana Elektronik-İdari Bina+Üretim

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Ankara – Sincan OSB

TOPLAM İNŞ.ALANI :12,200 m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2011

109

İŞİN ADI :Hora Yapı-Panagro Et-Süt Tesisi

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton+Çelik

PROJE YERİ :Konya

TOPLAM İNŞ.ALANI :53,000 m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2011

110

İŞİN ADI :Eti Makine-İdari Bina+Üretim Ek Tesis

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton+Betonarme

PROJE YERİ :Eskişehir

TOPLAM İNŞ.ALANI :3,360 m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2011

111

İŞİN ADI :Eti Gıda-Kek Üretim Tesisi

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Eskişehir

TOPLAM İNŞ.ALANI :22,400 m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2011

112

İŞİN ADI :Er-ko Emay – Brandium AVM-Rezidans

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme+Çelik

PROJE YERİ :İstanbul

TOPLAM İNŞ.ALANI :360,000 m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2011-2012

113

İŞİN ADI :Er-ko Eman – Slience Otel

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme

PROJE YERİ :İstanbul

TOPLAM İNŞ.ALANI :45,000 m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2011-2012

114

İŞİN ADI :Tuzla Gayrimenkul-Depo

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Tuzla

TOPLAM İNŞ.ALANI :16,500 m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2012

115

İŞİN ADI :Gazi Metal – Hadde Tesisi

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Çelik + Betonarme Beton

PROJE YERİ :Karasu

TOPLAM İNŞ.ALANI :56,000 m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2012

116

İŞİN ADI :Eti Gıda-Bisküvi Üretim Tesisi

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Eskişehir

TOPLAM İNŞ.ALANI :26,600 m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2012

117

İŞİN ADI :Obo Bettermann –İ. Bina+Üretim Tesisi

HİZMET TÜRÜ :Statik Proje

TAŞIYICI SİSTEM :Betonarme + Prefabrike Beton

PROJE YERİ :Dilovası OSB

TOPLAM İNŞ.ALANI :6,200 m²

PROJE BİTİŞ TARİHİ :2012

 

 

Kentsel Dönüşüm Hangi Yapıları Kapsıyor?

Tüm Türkiyeyi kapsamaktadır.Herhangi bir devlet kuruluşundan ya da belediyenizden bir yazı beklemenize gerek yoktur.

Bu kanundan yararlanabilmeniz için T.C. Çevre ve şehircilik bakanlığı yetkili kuruluşu Antik proje  artı kentsel dönüşüm ofisi’ne  başvurarak gerekli incelemeleri yaptırabilirsiniz.

Binanızın deprem riski olup olmadığı ile ilgili bir kanaat oluşturmak istiyorsanız,binanız 1999 yılından önce inşa edildiyse – ki 1999 Marmara depreminden önce yapılan binalar zayıf ve ekonomik ömrünü tamamlamış,yani 50 yıl üzerinde yaşta bir bina ise -bu kanun kapsamında riskli bir bina olarak düşünülebilir.

Yapmanız gereken işlem ise, T.C. Çevre ve Şehircilik bakanlığınca yetkilendirilmiş Antik proje  artı kentsel dönüşüm ofisi’ne başvurmaktır.

Bu başvurunuzun ardından binanız ile ilgili tüm teknik inceleme yapılıp raporlar hazırlanıp ve sizin adınıza ilgili bakanlığa başvurulacaktır.

ANTİK PROJE ARTI KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ

ANTİK PROJE

antikprojeteam

ARTI KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ

Bir yanda yeni çıkan 6306 SAYILI AFET VE DEPREM RİSKLİ YAPILARIN YENİLENMESİ  sayılı  kentsel Dönüşüm yasası,diğer yanda 1999 yılından önce inşaatı yapılmış binalarda kaygı içinde oturan ,binalarının yeni yasanın sağladığı kolaylıklar ve avantajlarla yeniden yapılıp ya da güçlendirilip kendilerine en kısa zamanda her türlü güvencenin verilerek teslim edilmesini bekleyen sizlere,bunun sizin lehinize  , en kısa sürede tüm hukuki güvenceleride sağlayarak,olabilecek en ucuz maliyetlerle en kaliteli,en son teknolojik olanakların kullanıldığı dairenizi en az eskisi kadar içinize sinerek keyifli yaşamınızı sürdüreceğiniz dairenizi size teslim edecek süreci hazırlayıp yönetip yönlendirerek sonuçlandıracak  uzman ve yetkili kuruluş olarak hizmetinizde ve yanınızdayız…

Bunları Biliyor musunuz?

1 – Yasa esas itibarıyla neyi amaçlıyor?

Kanun afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerin yapılmasını öngörüyor. Bilindiği gibi deprem bakımından birçok bölgemiz riskli kabul ediliyor. Diğer yandan riskli bölgede olmazsa da eskimiş, riskli hale gelmiş binlerce bina var. İşte bu kanun bu alanlarda ve binalarda dönüşümü sağlayacak.

2 – Riskli alanlar nasıl tanımlanıyor? Binanın yaşı önemli midir?

Zemin veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlar riskli alanlardır. Bu alanların tespitinde Bakanlar Kurulu yetkili. Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı riskli yapıdır. Ekonomik ömrü bir binadan yararlanma süresi olarak tanımlayabiliriz. Ancak çeşitli sebeplerden bina öngörülen süreden önce de kullanılamaz ve yararlananlar için tehlike arz edebilir. Bu tür binalar da riskli kabul edilecek.

3 – Yeniden bina yapılırken vergi, resim ve harçlar ödenecek mi?

Hayır. Riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasında ve riskli alanlarda yeniden bina yapılmasında vergi, resim ve harç gibi mali yükümlülükler için istisnalar getirilmiş durumda. Müteahhitle yapılacak sözleşme ve diğer her türlü sözleşme damga vergisinden, noter harcından istisnadır. Bina devir ve tescillerinde tapu harcı alınmayacaktır. Bu binaların yapılması ile ilgili belediyelerce hiçbir harç uygulanmayacak. Binaların bağışlanması veya veraseten geçişi veraset ve intikal vergisine tabi olmayacak. Döner sermaye ücreti ve diğer ücretler tahsil edilmeyecek. Bu binaların yapımı ile ilgili kullanılan kredilerde lehe alınacak paralar (faiz ve benzeri bedeller) banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olmayacak. Yani yeni binanın ruhsat harcı olmayacak. Evet ne ruhsat harcı ne iskân harcı alınacak.

4 – Yıkım için belediyeler para alacak mı?

Binanın yenilenmesi, eski binanın yıkılmasını da içerdiğinden yıkım ile ilgili harç ve benzeri bedeller belediyelerce tahsil edilmeyecek.

5 – Yenilenen binayı satan ve alan tapuda harç ödemeyecek mi?

Yenilenmesine karar verilen binaların el değiştirmesinden dolayı satan ve alan tapu harcı ödemeyecek. Binanın yenilenmesini kat karşılığı olarak bir müteahhide verdiniz; onunla bir sözleşme yapmak zorundasınız. Bunu noterden yaparken damga vergisi, noter harcı vb. bir ödeme yapmayacaksınız.

6 – Veraset ve intikal vergisi istisnası nasıl uygulanıyor, bunu örnekler misiniz?

Yenilenmesine karar verdiğiniz binayı yenilenmeden önce birine hibe ettiniz. Bu yüzde 30 civarındaki hibe vergisine tabi olmayacak ya da bu bina babanıza ait ve babanız vefat etti. Miras yoluyla geçerken veraset vergisi ödemeyeceksiniz.

7- Yenilenecek binayı satın alan konut kredisi kullanırsa?

Konut kredisi faizleri banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olmayacak veya binanızı kat karşılığı müteahhide vermediniz, kendi paranızla müteahhide verdiniz; bunun için kredi kullandığınızda da ödeyeceğiniz faizlere BSMV yok.

8 – Binaların riskli olup olmadığının tespitinden malikler kaçınabilir mi?

Hayır, yapı sahiplerinin tespit yaptırmama hakları yok. Çevre Bakanlığı riskli yapıların tespitini süre vererek yapı maliklerinden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Verilen bu süre içinde yapı malikleri tespitleri kendileri yaptırmak zorundadır.

9- Süresinde tespit yapılmazsa ne olur?

Bu süre içinde malikler gerekli tespiti yaptırmazlarsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili belediye resen bu tespitleri yapar veya yaptırır.

10 – Belediyelerin buradaki rolü nedir?

Bakanlığın belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini belediyeler yapmak zorundadır. Aslında çoğunlukla bu tespitleri belediyeler yapacaktır.

11- Bu tespitlerin bedelleri nasıl karşılanacak?

Tespit masrafları piyasa koşullarına göre belirlenecek ama 500 m2 bir binanın 2.500 TL + KDV civarında bir tespit masrafı olacağı öngörülmektedir. 500 m2’nin üzerinde her 1 m2 için ek ücret talep edilecektir. Bu bedelleri tespiti bina sahibi yapmışsa kendisi karşılamak zorundadır.

Belediyeler yaparsa, bakanlık veya belediyeler tarafından resen yapılan tespit işlemine ait masrafları tespiti yapan idare karşılar. Bakanlık ve belediyeler bu tür masraflar için bütçelerine özel ödenek koyacaklar.

12 – Fakat sonunda bu bedelleri bina sahipleri ödemeyecek mi?

Evet. Bunun için tespiti yapan ve tespit masraflarını karşılayan idare veya belediye gayrimenkulün tescil edildiği tapuya bildirimde bulunur ve yaptığı masraf kadar lehine ipotek tesis ettirir. Bunun anlamı bu borçların bina sahipleri tarafından bilahare ödeneceğidir.

13- İpotek tesisi resen mi yapılır, bina sahiplerinin haberi olmaz mı?

Resen yapılır ama tapu müdürlüğü gayrimenkul sahiplerine ipotekle ilgili haber verir.

14- Bina sahiplerinin yapılan tespitlere itiraz hakkı yok mu?

Var elbette. Ancak itiraz ederlerse tüm itirazla ilgili masrafları bina sahipleri karşılamak zorundadı.

15 – Karşılamazlarsa veya güçleri yoksa ne olur?

Bu durumda idare veya belediye bu masrafları karşılar ve yukarıda belirtiğimiz ipotek işlemi uygulanır.

16-Yıkım masrafları kime ait olacak?

Kanuna göre, yenilenecek binayı eğer müteahhit yapacaksa yıkım masrafları da müteahhide ait olacak. Eğer yıktırma işlemi bakanlık veya belediye tarafından yapılırsa; yıkım masrafları dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanacak. Ancak bunun sonucunda, masraf oranında ipotek işlemi yapılacak. Sonuçta, bina sahibi yıkımdan imtina ederse mülki amirler zorla yıktıracaklar ve masrafı fondan karşılayacaklar ve tapuya ipotek bildiriminde bulunacaklar.

17-Binamızı yıkmadan güçlendirebilir miyiz? Bunun için kredi imkânı var mı?

Bu  binalar riskli alanlarda olmamak ve rezerv yapı alanı dışında olmak kaydıyla güçlendirilerek yararlanılması teknik olarak tespit edilmesi halinde güçlendirme yoluna gidilebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca dönüşüm projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verilebilecek. Kredi isteyenler, bakanlığa başvurarak bakanlık ile protokol imzalayan bankalardan kredi kullanabilecektir. 2 yıl geri ödemesiz 10 yıl vadeli en fazla 50.000,00 TL güçlendirme kredisi desteği  alınabilir

18- Riskli binaların yeniden yaptırılmasında bina sahiplerinin kredi alması avantajlı mı?

Riskli  yapıların yıktırılması, yeniden yaptırılması ya da güçlendirilmesi için  kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlanır. Faiz desteği, güçlendirme ve konut yapım kredilerinde faizin yüzde 4, işyeri yapım kredilerinde yüzde 3 ile sınırlıdır. Buna göre; 10 faizin, yüzde 4’ünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 6’sını krediyi kullanan öder.

19-Bina sahipleri kiraya çıkmak zorunda kalırlarsa kiramız ödenecek mi?

Anlaşma  ile tahliye edilen uygulama alanı içerisindeki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren  konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya idarece belirlenecek tarihe kadar, geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması halinde ise, aylık kira bedeli ödenecektir.

20- Binalarda mal sahibi değil de kiracı oturuyorsa?

Kiracı veya  sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, idarece belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilecektir.

21- Mal sahiplerine başka bir yardım var mı?

Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya konut sertifikası verilebilecek.

22- Kiracılara da bu sertifikadan verilebilecek mi?

Bu  yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere, konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya konut sertifikası verilebilecek.

23- Binaları yıkılacak maliklere isterlerse konut yardımı yapılabileceği söyleniyor. Bu nasıl olacak? Kiracılar da bu takas işleminden yararlanabilecekler mi?

Yapılacak konut ve işyerinin niteliği ve büyüklüğü idarece belirlenmek şartıyla, uygulama içinde kalan gayrimenkul maliklerine, öncelikle uygulama alanında yapılacak olan konut ve işyerlerinden verilecek. Uygulama alanındaki taşınmazın tespit edilen değeri, belediyece malike verilecek konut veya işyerinin inşaat maliyet bedelinden düşülür ve bakiye (borç-alacak) durumuna göre belediye borçlu olursa nakdi ya da taşınmaz mal olarak yapı malikine ödenir. Malik borçlu olursa yapı maliki tarafından borç miktarı belediyeye taksitle ödenir. Yani bir anlamda takas sözleşmesi yapılacak.

Uygulama alanı içindeki taşınmaz mal malikleri ile uygulama alanı dışında kalan riskli yapı maliklerine konut ve işyeri verildikten sonra fazladan konut ve işyeri kalması halinde kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet edenler ile işyeri işletenlere ve bu kanun kapsamında taşınmaz malları kamulaştırılanlara konut veya işyeri verilebilir. Konut/işyeri sayısının verilecek kişi sayısından az olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile verilecek.

24- Gecekondu sahiplerine de konut veya işyeri verilir mi? Nakdi yardım var mı?

775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na göre yoksul ve dar gelirli olarak kabul edilenlere de konut ve işyeri verilebilir. Bakanlık, TOKİ veya idare tarafından 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’da belirtilen usul ve esaslar uyarınca borçlanma suretiyle konut ve işyeri verilebilir.

Belediyelere ait olan veya 775 sayılı kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde gecekondusu bulunan gecekondu sahiplerine, gecekondusuna karşılık gelecek şekilde, borçlanma suretiyle veya sair şekillerde konut verilinceye veya nakde dönüştürülüp ödeninceye veya konut yapmak üzere arsa tahsis edilip lüzumu halinde kredisi sağlanmak suretiyle, en geç 1 yıl içinde konutlarını yapmaya başlamaları ve esas kısmını en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şartıyla konutunu yapıncaya kadar, nakdi yardım yapılabilir.

25- Verilecek konut ve işyerlerinin fiyatı nasıl belirlenecek?

Kanun uyarınca yapımı gerçekleştirilen konutların ve işyerlerinin bedellerinin belirlenmesinde ve ilgililerin borçlandırılmasında, sosyo-ekonomik durumlar, tabii afetin ortaya çıkardığı neticeler ve sosyal devlet anlayışının gerekleri göz önünde bulundurularak tespitler yapılacak. Bu tespitlerin herkesi memnun etmesi mümkün olmayacak, ama mümkün mertebe objektif değerlendirmelerin yapılmasını temenni edelim.

Öte yandan önemli bir husus da şudur: Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlar üzerinde yapımı gerçekleştirilen konutların bedelleri, gerekli görüldüğünde proje uygulamalarının yapıldığı illerdeki mevcut ekonomik durum, doğal afetin ortaya çıkardığı durumlar, konut rayiç ve enkaz bedelleri ile uygulama alanındaki kişilerin mal varlığı ve geliri göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu kararı ile yapım maliyetlerinin altında tespit edilebilir ve sosyal donatı ve altyapı harcamaları uygulama maliyetine dahil edilmeyecektir.

26- Belediyelerin yükümlükleri nedir?

Bu kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde 5’i ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80’inci

27-Binamızda 2/3 çoğunluk sağladığımızda kentsel dönüşüm ile binamızı  yenileyebilir miyiz?

Bina Deprem Risk Raporunun Bakanlıktan onayı çıktıktan sonra bina malikleri hisse bazında 2/3 oranında çoğunluk ile Binalarının yeniden inşaası, bina inşaatını kime yaptıracakları, daire paylaşımları, ne zaman binalarını inşa ettireceklerine, kentsel dönüşüm kredisi veya kira yardımı kullanıp kullanmayacaklarına, kat karşılığı binayı yaptırmaya BİNA ADINA KARAR VEREBİLİRLER.

28- Binadaki 2/3 çoğunluk arsa payına göre mi yoksa daire sayısına göremi sağlanıyor?

2/3 oranı tapudaki hisse oranı esas alınacaktır.Oran hesabında daire sayısı esas  alınmayacaktır..

29- Yan yana 4-5 aynı durumda bina var, bunları birleştirirsek yeni imar planında daha çok ev sahibi olmak mümkün mü?

Yanıt: İlçe imar planına göre değişiklik gösterse de bu yolla daha fazla kat ve imar hakkı almanız mümkün.Antik proje  artı kentsek dönüşüm ofisi  yapacağı incelemenin ardından size ayrıntılı bir rapor düzenleyerek alacağınız hakkı size belgeler.

30- Binamız yıkılıp yeniden yapıldığında eski metrekare alanıma saip olabilecekmiyim, yoksa dairem eskisine göre daha mı küçük olacak?

Binanızın yeni inşaatı bağlı bulunduğunuz Belediye İmarına göre yapılacaktır. Yeni binanızda daire m2 ise Belediyedeki İmara göre belli olacaktır.Bunu öğrenmek için Bağlı Bulunduğunuz  ilçedeki belediye  İmar Müdürlüğüne başvurarak bilgi alabilirsiniz.

31- Ben emekli adamım, başka bir gelirim yok., nereden bulacağım binayı yeniden yaptıracak parayı.?

Kentsel dönüşüm yasasının getirdiği bir başka avantaj kredilerdir.Binanız için Bakanlık; aynı KOSGEB kredilerinde olduğu gibi bina yıkım ve yeniden yapım bedelini 2 yıl Ödemesiz 120 ay vadeli kredi vermektedir .Bu krediden yararlanarak binanızı yeniden inşa edebilirsiniz.

32- Kredi almayacağım, kredi kullanmayana bir katkı yapılıyormu?

Benim avantajım ne olacak.?Kredi kullanmadığınız takdirde konutu kentsel dönüşüme tabi olan malikler kanuna göre 18 ay boyunca 600 tl. hibe kira yardımından yararlanabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1-)Binamız yıkılacak mı nasıl anlayabiliriz?

Binanız ‘riskli yapı, riskli alan, rezerv alanı’ grubuna giriyorsa evet yıkılacak. Binanızın Masrafları size ait olmak üzere kat malikleri, Bakanlık tarafından yetkili kurum ve kuruluşlara risk tespit işlemi yaptırılarak sonuç belediyeye bildirilecek. Bu tespit işlemi için bina maliklerine bir süre verilecek ve bu süre için de tespiti kat malikleri yapacak.

2-)Kat malikleri binalarına ‘riskli yapı’ tespiti için başvuru yapmazlar ise ne olur?

Binanızın riskli yapı olup olmadığını anlamak için size verilen süre içinde siz bir başvuru yapmaz iseniz; Bu süre içinde tespit Bakanlıkça yada Belediyelerce yapılacak yada yaptırılacak.

3-)Binamızın yıkılmasını istemiyoruz itiraz hakkımız var mı?

Evet itiraz hakkınız var. Yapılan çalışmalarda binanız riskli yapı olarak tespit edilmişse, kat malikleri bu duruma 15 gün içinde itiraz edebilir. Bu itirazlar; Bakanlıkça, üniversitelerde görevli inşaat, jeoloji veya jeofizik mühendisliği ile hukuk öğrenimi görmüş öğretim üyeleri arasından seçilecek üç ve Bakanlıkta görevli iki kişiden teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanacak.

4-)İtiraz edilmesi durumunda yapılan masrafları kim karşılayacak?

İtiraz işlemini takip eden süre içersinde bakanlık ve belediyenin yaptığı tespit çalışmalarının tüm masrafları kat malikleri tarafından karşılanacak karşılanamadığı durumda ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek. Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak hak sahiplerine de bilgi verecek.

5-)Binamız riskli yapı olarak tespit edildikten sonra ne olacak?

Binanız riskli yapı olarak tespit edilmişse, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlık, TOKİ veya Belediye tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek.

6-)Binamızın yıkılmasını istemeyen kat malikleri var bu durumda başvuru yapamayacak mıyız?

Binanızı ister kendiniz ister yetkili kurum tespit etmiş olsun eğer riskli yapı olarak değerlendirmişse çoğunluk aranmayacak ve yıkılacak. Dolayısıyla itiraz eden varsa bile başvuru yapabilirsiniz.

7-)Binaların yıktırılması nasıl olacak?

Riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların kat mâliklerine otuz günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde bina, kat mâlikleri tarafından yıktırılmadığı takdirde, belediye tarafından  yıktırılacağı belirtilir ve tekrar ek süre verilir. Verilen bu süre içinde de kat mâliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde, bu yapılar tahliye ettirilerek yıktırılacak.

8-)Yıktırma masraflarını kim karşılayacak?

Binanızın dönüşümü için eğer müteahhit ile özel bir anlaşma yapıldıysa yıkımı müteahhit firma yapabilir. Yıktırma işlemi Bakanlık veya Belediye tarafından yapılırsa, yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilicek. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının hakları oranında ipotek koyacak ve bunu hak sahiplerine bildirecek.

9-) Yıkım aşamasında müteahhitle anlaşma nasıl sağlanacak?

Öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilecek. Bina sahipleri Yıkım aşamasında müteahhitler ile anlaşma yapabilecek ve şartları aralarında özel bir anlaşma ile sağlayabilecek.

10-)Binamız yeni yapıldı ama riskli alan içinde kalıyor yine de yıkılacak mı?

Bu Kanunun uygulanması için belirlenen alanlar; riskli alan, rezerv alanı sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılar (yeni yapılmış olan bina, riskli olmayan bina)  uygulama bütünlüğü bakımından birlikte değerlendirileceği için gerekirse yıkılacak.

11-) İmar ve Yapılaşma sürecinde durdurma yetkisi TOKİ ve Belediyenin mi olacak?

Bakanlık veya uygulamayı yürütmesi hâlinde TOKİ veya İdare (belediye), riskli alanlarda, riskli yapıların bulunduğu taşınmazlarda ve rezerv yapı alanlarında bu Kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini geçici olarak durdurma yetkisine sahip olacak.

12-) Elektrik su ve doğalgaz hizmeti verilmeyecek mi?

Uygulama sırasında, Bakanlık, TOKİ veya Belediye tarafından talep edilmesi hâlinde, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve doğalgaz hizmetleri verilmeyecek ve verilen hizmetler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulacak.

13-)Kiracı olanlara yardım edilecek mi?

Anlaşma ile tahliye edilen yapılarda ki kiracı veya ayni hak sahibi olanlara da geçici kira ve konut yardımı yapılabilecek.

14-)Bina yıkıldıktan sonra nasıl değerlendirilecek?

Üzerindeki bina yıkıldıktan sonra arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerine sorulmadan, tapu müdürlüğünce re’sen terkin edilecek ve  önceki vasfı ile değerlendirilecek. Eğer kat mâlikleri ile yapılan anlaşma var ise şartları tapu kütüğünde belirtilerek kat mâlikleri adına payları oranında tescil edilicek. Bu taşınmazların sicilinde bulunan her türlü şerh hisseler üzerinde devam edecek. Bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri Bakanlık, TOKİ veya İdare(belediye) tarafından re’sen yapılır veya yaptırılır.

15-)Yıkımdan sonra nasıl anlaşma sağlanacak, çoğunluk aranacak mı?

Yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usûller ile yeniden değerlendirilmesine, sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilecek.

16-)Anlaşmaya yanaşmayan malikler ne olacak?

Çoğunluk 2/3 ye katılmayanların, bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usûlü ile satılır.Bu şekilde diğer paydaşların almaması durumunda, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına re’sen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya Belediyeye devredilir.

17-) Üzerindeki bina yıkılmış olan kat malikleri aralarında anlaşma sağlayamazlar ise kamulaştırma yoluna gidilecek mi?

Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın mâliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, Bakanlık, TOKİ veya Belediye (İdare) tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebilicek. Bu Kanun uyarınca yapılacak olan kamulaştırmalar, ilgili tapu müdürlüğüne gönderilerek kamulaştırmanın re’sen tapu siciline işlenmesi sağlanacak.

18-)Anlaşma ile tahliye edilen binalardaki kat maliklerine yardım yapılacak mı?

Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların mâliklerine ve mâlik olmasalar bile bu yapılarda kiracı olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya konut sertifikası verilebilir.

19-)Bina sahibi yıkılan binasını kendisi yapmak isteyebilir mi?

Konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak veya edinmek isteyenlere de kredi verilebilicek. Yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek olan konut veya işyerleri; Bakanlık, TOKİ veya Belediye tarafından, borçlandırma suretiyle de verilebilicek.

20-) Güçlendirilebilecek binaların güçlendirme maliyetlerini kim karşılayacak?

Riskli alan ve rezerv yapı alanı dışında olup da bu Kanunun öngördüğü amaçlar bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça dönüşüm projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verilebilecek.

21-) Açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilmeyecek.

Yapılan tespitler sonrası, idarî işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde dava açılabilir. Ancak bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.

22-) Yıkılacak binaların ve alanların yeni imar çalışmasını kim nasıl yapacak?

Bakanlık, TOKİ ve Belediye (İdare); danışmanlık, yazılım, araştırma, her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım plânı çalışmalarını, her tür ve ölçekte plân yapımı ve imar uygulaması işlerini ve dönüşüm uygulamalarını birlikte gerçekleştirecekler.

23-) Yıktırma ve tahliye işlerini engelleyen kişi ve kamu görevlileri hakkında  Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusu yapılabilecek mi?

Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında, tâbi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanacak.

24-)Gecekondu sahiplerine yardım yapılacak mı?

Gecekondunun sahibi, gecekondusuna karşılık gelecek şekilde, borçlanma suretiyle veya konut verilinceye veya nakde dönüştürülüp ödeninceye veya konut yapmak üzere arsa tahsis edilip lüzumu halinde kredisi sağlanmak suretiyle, konutunu yapıncaya kadar,”nakdi yardım yapılabilecek.

25-)Tarafların anlaşamadıkları durumlarda mahkemelerde bilirkişi olarak kimler görev alacak?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı meslek odalarının her biri tarafından, üyelerinin oturdukları yer gözönünde bulundurularak; taşınmaz mal sahipleri veya kiracılar arasından nüfusa göre belirlenen bilirkişi sayılarının en az üçte biri kadar bilirkişi, her yıl Ocak ayının ilk haftasında seçilerek isim ve adreslerini belirten listeler valiliklere verilecek.

Taraflar, mahkemelere bildirilen listelerde yazılı olanlar ve yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler arasından bilirkişi seçmekte anlaşamadıkları takdirde; bilirkişiler, hâkimin kararı ile tayin edilen gün ve saatte, valilikçe, tarafların huzurunda ve gelmeyenin gıyabında kura yolu ile seçilir. Valilik, kuranın âdil olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır. Kuraya ilişkin itirazlar, davanın görüldüğü mahkemece karara bağlanır.

Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarının isim ve adreslerini belirten listeler, her yıl Ocak ayı içinde, mahkemelere bildirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulunca valiliklere gönderilir. Yeterli sayıda değerleme uzmanı bulunan yerlerde, değer tespitleri, bilirkişi sıfatıyla öncelikle Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı değerleme uzmanlarına, taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olan uzmanlara veya belediyenin (idare) belirleyeceği uzmanlara yaptırılacak.